Obchodn├ę Podmienky

obchodnej spolo─Źnosti Queens store s.r.o.
so s├şdlom Th├ímova 166/18, 186 00, Praha 8, ─îesk├í republika
I─î: 06551203 DI─î: CZ06551203

zap├şsanej v obchodnom registri vedenom na Mestskom s├║de v Prahe v oddiele C, vlo┼żka 192700 na prev├ídzkovanie on-line obchodu umiestnen├ęho na internetovej adrese www.queens.sk

Kontaktn├ę ├║daje pred├ívaj├║ceho

doru─Źovacia adresa U Tabulky 3020, Hala X, Praha, 193 00

adresa elektronickej pošty ahoj@queens.sk

telef├│n +421 220 570 771

 

Tieto obchodn├ę podmienky (─Ćalej len ÔÇ×obchodn├ę podmienkyÔÇť) obchodnej spolo─Źnosti Queens store s.r.o., so s├şdlom Th├ímova 166/18, identifika─Źn├ę ─Ź├şslo: 06551203, zap├şsanej v obchodnom registri Mestsk├ęho s├║du v Prahe, oddiel 192700, vlo┼żka C (─Ćalej len ÔÇ×pred├ívaj├║ciÔÇť) upravuj├║ v s├║lade s ustanoven├şm ┬ž 1751 ods. 1 z├íkona ─Ź. 89/2012 Zb. ob─Źiansky z├íkonn├şk (─Ćalej len ÔÇ×ob─Źiansky z├íkonn├şkÔÇť) vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín vzniknut├ę v s├║vislosti alebo na z├íklade k├║pnej zmluvy (─Ćalej len ÔÇ×k├║pna zmluvaÔÇť) uzatvorenej medzi pred├ívaj├║cim a inou fyzickou osobou (─Ćalej len ÔÇ×kupuj├║ciÔÇť) prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu pred├ívaj├║ceho. Internetov├Ż obchod je pred├ívaj├║cim prev├ídzkovan├Ż na webovej str├ínke umiestnenej na internetovej adrese www.queens.sk (─Ćalej len ÔÇ×webov├í str├ínkaÔÇť), a to prostredn├şctvom rozhrania webovej str├ínky (─Ćalej len ÔÇ×webov├ę rozhranie obchoduÔÇť).

 

 

Obsah

 

Ozn├ímenie pred uzatvoren├şm k├║pnej zmluvy kupuj├║cemu, ktor├Ż je spotrebite─żom

 1. ├Üvodn├ę ustanovenia

 2. U┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet

 3. Uzavretie k├║pnej zmluvy

 4. Cena tovaru a platobn├ę podmienky

 5. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy

 6. Preprava a dodanie tovaru

 7. Pr├íva z chybn├ęho plnenia

 8. ─Äal┼íie pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín

 9. Queens Essentials Do┼żivotn├í z├íruka
 10. Vyhlásenie o ochrane súkromia

 11. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

 

 

 

 

Ozn├ímenie pred uzatvoren├şm k├║pnej zmluvy kupuj├║cemu, ktor├Ż je spotrebite─żom

 1. N├íklady na komunik├íciu na dia─żku sa nel├ş┼íia od z├íkladnej sadzby, ktor├║ kupuj├║cemu ├║─Źtuje jeho oper├ítor/prev├ídzkovate─ż slu┼żby; kupuj├║ci nie je s pred├ívaj├║cim n├║ten├Ż komunikova┼ą na link├ích spoplatnen├Żch v prospech pred├ívaj├║ceho.

 2. Pred├ívaj├║ci po┼żaduje pln├║ ├║hradu k├║pnej ceny pred prevzat├şm tovaru. Platby prebiehaj├║ bu─Ć bankov├Żm prevodom, dobierkou pri odovzdan├ş tovaru, platbou platobnou kartou cez internet, alebo in├Żmi sp├┤sobmi uveden├Żmi v sekcii PLATBA, ktor├í je umiestnen├í na webovej str├ínke TU. Pri osobnom odbere v prev├ídzke si kupuj├║ci hrad├ş cestu na prev├ídzku a sp├Ą┼ą. Pri doru─Źovan├ş prostredn├şctvom prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb sa ceny za doru─Źenie riadia pod─ża sadzobn├şka uveden├ęho v sekcii DOPRAVA, ktor├í je umiestnen├í na webovej str├ínke TU.

 3. Pri tovare upravovanom na prianie kupuj├║ceho je po┼żadovan├í z├íloha vo v├Ż┼íke 30 % z koncovej ceny tovaru, od zmluvy na tovar upraven├Ż na prianie kupuj├║ceho nie je mo┼żn├ę odst├║pi┼ą bez uvedenia d├┤vodu v lehote pod─ża ─Źl├ínku V.2.

 4. Pred├ívaj├║ci neuzatv├íra zmluvy, ktor├Żch predmetom s├║ opakovan├ę plnenia, ani zmluvy na dobu neur─Źit├║. V pr├şpade, ┼że tak├║to zmluvu sprostredkuje, najkrat┼íiu dobu, po ktor├║ bude zmluva strany zav├Ązova┼ą, ozn├ími poskytovate─ż opakovan├ęho plnenia, vr├ítane ├║dajov o cene alebo sp├┤sobe jej ur─Źenia za z├║─Źtovacie obdobie, ktor├Żm je v┼żdy jeden mesiac, ak je t├íto cena nemenn├í, ─Ćalej ├║dajov o daniach, poplatkoch a n├íkladoch na dodanie tovaru ─Źi slu┼żby.

 5. V┼íetky ceny tovaru a slu┼żieb s├║ vo webovom rozhran├ş obchodu uv├ídzan├ę vr├ítane dane z pridanej hodnoty (DPH), ceny na dopravu s├║ uveden├ę v sekcii DOPRAVA umiestnenej na webovej str├ínke TU.

 6. Kupuj├║ci m├í pr├ívo od uzatvorenej zmluvy odst├║pi┼ą (ak nie je ─Ćalej uveden├ę inak), a to v lehote tridsiatich dn├ş, ktor├í plynie, ak ide o:

 1. Kupuj├║ci nem├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy o: 

 1. V pr├şpade odst├║penia od zmluvy zn├í┼ía kupuj├║ci n├íklady spojen├ę s vr├íten├şm tovaru, a ak ide o zmluvu uzavret├║ prostredn├şctvom prostriedku komunik├ície na dia─żku, n├íklady za vr├ítenie tovaru, ak tento tovar nem├┤┼że by┼ą vr├íten├Ż pre svoju povahu obvyklou po┼ítovou cestou. Ak odst├║pi kupuj├║ci od zmluvy, za┼íle alebo odovzd├í pred├ívaj├║cemu bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do 14 dn├ş od odst├║penia od zmluvy tovar, ktor├Ż obdr┼żal. Tovar je kupuj├║ci povinn├Ż vr├íti┼ą ├║pln├Ż, tj. vr├ítane v┼íetk├ęho dodan├ęho pr├şslu┼íenstva, s kompletnou dokument├íciou, nepo┼íkoden├Ż, ─Źist├Ż, vr├ítane origin├ílneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V pr├şpade, ┼że nebude tovar vr├íten├Ż v origin├ílnom obale a/alebo bude tento origin├ílny obal vr├íten├Ż po┼íkoden├Ż, vznik├í pr├ívo pred├ívaj├║cemu na ├║hradu za nevr├íten├Ż a/alebo po┼íkoden├Ż origin├ílny obal. T├íto ├║hrada bude strhnut├í zo strany pred├ívaj├║ceho zo sumy, ktor├í m├í by┼ą kupuj├║cemu vr├íten├í z d├┤vodu jeho odst├║penia od k├║pnej zmluvy. Kupuj├║ci zodpoved├í pred├ívaj├║cemu za zn├ş┼żenie hodnoty predmetn├ęho tovaru, ktor├ę vzniklo v d├┤sledku nakladania s t├Żmto tovarom inak, ne┼ż je nutn├ę s n├şm naklada┼ą s oh─żadom na jeho povahu a vlastnosti.

 2. Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż si tovar vysk├║┼ía┼ą tak,

 1. Zmluva je uzatv├íran├í z├ísadne v slovenskom jazyku, po dokon─Źen├ş obchodn├ęho pr├şpadu pred├ívaj├║ci d├íta o nej archivuje. Uzavret├í zmluva je pred├ívaj├║cim archivovan├í po dobu najmenej piatich rokov odo d┼ła jej uzavretia, najdlh┼íie v┼íak na dobu pod─ża pr├şslu┼ín├Żch pr├ívnych predpisov, za ├║─Źelom jej ├║spe┼ín├ęho splnenia a nie je pr├şstupn├í tret├şm nez├║─Źastnen├Żm stran├ím.

 2. V pr├şpade nevybavenia s┼ąa┼żnosti je kupuj├║ci opr├ívnen├Ż obr├íti┼ą sa s┼ąa┼żnos┼ąou na org├ín doh─żadu alebo ┼ít├ítneho dozoru, ktor├Żm je Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia (SOI). Podrobnosti n├íjdu kupuj├║ci napr. na internetov├Żch str├ínkach https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi Kupuj├║ci s├║ opr├ívnen├ş tie┼ż rie┼íi┼ą spor on-line prostredn├şctvom na to ur─Źenej ODR platformy dostupnej na internetov├Żch str├ínkach https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mimos├║dnym rie┼íen├şm sporov sa zaoberaj├║ aj medi├ítori, nez├ívisl├ş sprostredkovatelia komunik├ície medzi stranami konfliktu. Ich zoznam je uveden├Ż na www.justice.gov.sk, kde je mo┼żn├ę vo vyh─żad├íva─Źi zada┼ą zameranie na spotrebite─żsk├ę spory. Podmienky si medi├ítori stanovia individu├ílne.

 3. Kupuj├║ci odoslan├şm objedn├ívky potvrdzuje, ┼że sa pred uzavret├şm k├║pnej zmluvy obozn├ímil s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami a ─Ćalej nasleduj├║cimi dokumentmi a inform├íciami uveden├Żmi v jednotliv├Żch sekci├ích umiestnen├Żch na webovej str├ínke:

 

I.

├Üvodn├ę ustanovenia

 1. Obchodn├ę podmienky sa nevz┼ąahuj├║ na pr├şpady, ke─Ć osoba, ktor├í m├í v ├║mysle nak├║pi┼ą tovar od pred├ívaj├║ceho, je pr├ívnickou osobou alebo osobou, ktor├í kon├í pri objedn├ívan├ş tovaru v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti alebo v r├ímci svojho samostatn├ęho v├Żkonu povolania.

 2. Ustanovenia odli┼ín├ę od obchodn├Żch podmienok je mo┼żn├ę dojedna┼ą v k├║pnej zmluve. Odli┼ín├ę dojednania v k├║pnej zmluve maj├║ prednos┼ą pred ustanoveniami obchodn├Żch podmienok.

 3. Ustanovenia obchodn├Żch podmienok s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy. K├║pna zmluva a obchodn├ę podmienky s├║ vyhotoven├ę v slovenskom jazyku. Obchodn├ę podmienky s├║ pre kupuj├║ceho a pred├ívaj├║ceho z├ív├Ązn├ę od okamihu uzavretia k├║pnej zmluvy.

 4. Znenie obchodn├Żch podmienok a ich s├║─Źast├ş m├┤┼że pred├ívaj├║ci jednostranne v s├║lade so z├íkonom meni┼ą ─Źi dop─║┼ła┼ą. T├Żmto ustanoven├şm nie s├║ dotknut├ę pr├íva a povinnosti vzniknut├ę kupuj├║cemu pred d┼łom nadobudnutia ├║─Źinnosti nov├ęho znenia obchodn├Żch podmienok alebo ich s├║─Źast├ş.

 5. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż odch├Żli┼ą sa od obchodn├Żch podmienok v r├ímci svojej ponuky uvedenej na webovej str├ínke.

 

II.

U┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet

 1. Na z├íklade registr├ície kupuj├║ceho vykonanej na webovom rozhran├ş obchodu m├┤┼że kupuj├║ci pristupova┼ą do svojho pou┼ż├şvate─żsk├ęho rozhrania. Zo svojho u┼ż├şvate─żsk├ęho rozhrania m├┤┼że kupuj├║ci vykon├íva┼ą objedn├ívanie tovaru (─Ćalej len ÔÇ×u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─ŹetÔÇť).

 2. Kupuj├║ci m├┤┼że vykon├íva┼ą objedn├ívanie tovaru aj bez registr├ície priamo z webov├ęho rozhrania obchodu.

 3. Pri registr├ícii na webovej str├ínke a pri objedn├ívan├ş tovaru je kupuj├║ci povinn├Ż uv├ídza┼ą spr├ívne a pravdivo v┼íetky ├║daje. ├Üdaje uveden├ę v u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte je kupuj├║ci pri akejko─żvek ich zmene povinn├Ż aktualizova┼ą. ├Üdaje uveden├ę kupuj├║cim v u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte a pri objedn├ívan├ş tovaru s├║ pred├ívaj├║cim pova┼żovan├ę za spr├ívne.

 4. Uveden├ę ├║daje kupuj├║ceho pri registr├ícii s├║ rozdelen├ę na povinn├ę polo┼żky a volite─żn├ę polo┼żky. Povinn├ę polo┼żky tvoria nevyhnutn├ę ├║daje pre uzavretie a realiz├íciu zmluvn├ęho vz┼ąahu medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim. Volite─żn├ę polo┼żky m├┤┼że kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu dobrovo─żne poskytn├║┼ą a takto poskytnut├ę ├║daje zvy┼íuj├║ komfort kupuj├║ceho pri plnen├ş zmluvy, alebo sl├║┼żia na personaliz├íciu kupuj├║ceho pre lep┼íie zameranie obchodn├Żch ozn├ímen├ş.

 5. Pr├şstup k u┼ż├şvate─żsk├ęmu ├║─Źtu je zabezpe─Źen├Ż u┼ż├şvate─żsk├Żm menom a heslom. Kupuj├║ci je povinn├Ż zachov├íva┼ą ml─Źanlivos┼ą oh─żadom inform├íci├ş potrebn├Żch na pr├şstup do jeho u┼ż├şvate─żsk├ęho ├║─Źtu.

 6. Kupuj├║ci nie je opr├ívnen├Ż umo┼żni┼ą vyu┼ż├şvanie u┼ż├şvate─żsk├ęho ├║─Źtu tret├şm osob├ím.

 7. Pred├ívaj├║ci m├┤┼że zru┼íi┼ą u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet, a to najm├Ą v pr├şpade, ke─Ć kupuj├║ci svoj u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet dlh┼íie ako 2 roky nevyu┼ż├şva, alebo v pr├şpade, ke─Ć kupuj├║ci poru┼í├ş svoje povinnosti z k├║pnej zmluvy (vr├ítane obchodn├Żch podmienok), alebo v pr├şpade, ┼że pred├ívaj├║ci zmen├ş technol├│giu na nekompatibiln├║ s predo┼íl├Żm syst├ęmom.

 8. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że u┼ż├şvate─żsk├Ż ├║─Źet nemus├ş by┼ą dostupn├Ż nepretr┼żite, a to najm├Ą s oh─żadom na nutn├║ ├║dr┼żbu hardv├ęrov├ęho a softv├ęrov├ęho vybavenia pred├ívaj├║ceho, popr. potrebn├║ ├║dr┼żbu hardv├ęrov├ęho a softv├ęrov├ęho vybavenia tret├şch os├┤b.

 9. Pred├ívaj├║ci neru─Ź├ş za funkcionalitu u┼ż├şvate─żsk├ęho ├║─Źtu a vyhradzuje si pr├ívo meni┼ą funk─Źnos┼ą u┼ż├şvate─żsk├ęho ├║─Źtu bez predch├ídzaj├║ceho upozornenia.

 10. Pred├ívaj├║ci nezodpoved├í za pr├şpadn├ę zneu┼żitie u┼ż├şvate─żsk├ęho ├║─Źtu tret├şmi osobami.

 

III.

Uzavretie k├║pnej zmluvy

 1. V┼íetka prezent├ícia tovaru umiestnen├í vo webovom rozhran├ş obchodu je informat├şvneho charakteru a pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uzavrie┼ą k├║pnu zmluvu oh─żadom tohto tovaru.

 2. Webov├ę rozhranie obchodu obsahuje inform├ície o tovare, a to vr├ítane uvedenia cien jednotliv├ęho tovaru a n├íkladov za vr├ítenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nem├┤┼że by┼ą vr├íten├Ż obvyklou po┼ítovou cestou. Ceny tovaru s├║ uveden├ę vr├ítane dane z pridanej hodnoty a v┼íetk├Żch s├║visiacich poplatkov. Ceny tovaru zost├ívaj├║ v platnosti po dobu, kedy s├║ zobrazovan├ę vo webovom rozhran├ş obchodu. T├Żmto ustanoven├şm nie je obmedzen├í mo┼żnos┼ą pred├ívaj├║ceho uzavrie┼ą k├║pnu zmluvu za individu├ílne dohodnut├Żch podmienok.

 3. Webov├ę rozhranie obchodu obsahuje aj inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru.

 4. Pri objednan├ş tovaru vypln├ş kupuj├║ci objedn├ívkov├Ż formul├ír na webovom rozhran├ş obchodu, v ktorom uvedie svoje identifika─Źn├ę ├║daje. Objedn├ívkov├Ż formul├ír obsahuje najm├Ą inform├ície o:

Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż pred odoslan├şm objedn├ívky uveden├ę ├║daje kontrolova┼ą a meni┼ą.

 1. Objedn├ívku odo┼íle kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu kliknut├şm na tla─Źidlo ÔÇ×Potvrdzujem objedn├ívkuÔÇť. ├Üdaje uveden├ę v objedn├ívke s├║ pred├ívaj├║cim pova┼żovan├ę za spr├ívne. Pred├ívaj├║ci bezodkladne po obdr┼żan├ş objedn├ívky toto obdr┼żanie kupuj├║cemu potvrd├ş elektronickou po┼ítou, a to na adresu elektronickej po┼íty kupuj├║ceho uveden├║ v u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte ─Źi v objedn├ívke (─Ćalej len ÔÇ×elektronick├í adresa kupuj├║cehoÔÇť).

 2. Pred├ívaj├║ci je v┼żdy opr├ívnen├Ż v z├ívislosti od charakteru objedn├ívky (mno┼żstvo tovaru, v├Ż┼íka k├║pnej ceny, predpokladan├ę n├íklady na dopravu) po┼żiada┼ą kupuj├║ceho o dodato─Źn├ę potvrdenie objedn├ívky (napr├şklad p├şsomne ─Źi telefonicky).

 3. Zmluvn├Ż vz┼ąah medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim vznik├í doru─Źen├şm prijatia objedn├ívky (akcept├íciou), ktor├ę je pred├ívaj├║cim zaslan├ę kupuj├║cemu elektronickou po┼ítou, a to na adresu elektronickej po┼íty kupuj├║ceho.

 4. Kupuj├║ci s├║hlas├ş s pou┼żit├şm komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy. N├íklady vzniknut├ę kupuj├║cemu pri pou┼żit├ş komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku v s├║vislosti s uzavret├şm k├║pnej zmluvy (n├íklady na internetov├ę pripojenie, n├íklady na telef├│nne hovory) si hrad├ş kupuj├║ci s├ím, pri─Źom tieto n├íklady sa nel├ş┼íia od z├íkladnej sadzby.

 5. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo zru┼íi┼ą objedn├ívku tovaru, ktor├Ż sa pred├íva za menej ako 10 % ceny obvyklej alebo ak je pred├ívan├Ż za cenu ni┼ż┼íiu ne┼ż 1 ÔéČ (cena dopravy sa nepova┼żuje za cenu tovaru).

 6. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo zru┼íi┼ą objedn├ívku tovaru, na ktor├Ż bolo uplatnen├Żch viac z─żavov├Żch kup├│nov ako jeden.

 

IV.

Cena tovaru a platobn├ę podmienky

 1. Cenu tovaru a pr├şpadn├ę n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru pod─ża k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci uhradi┼ą pred├ívaj├║cemu sp├┤sobmi, ktor├ę mu bud├║ pon├║knut├ę pri dokon─Źen├ş objedn├ívky. Cenu tovaru bude v┼żdy mo┼żn├ę uhradi┼ą bankov├Żm prevodom, dobierkou pri doru─Źen├ş a aspo┼ł jedn├Żm z ─Ćal┼í├şch online platobn├Żch n├ístrojov, pod─ża aktu├ílnej dostupnosti.

 2. Spolo─Źne s k├║pnou cenou je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą pred├ívaj├║cemu aj n├íklady spojen├ę s balen├şm a dodan├şm tovaru v dohodnutej v├Ż┼íke. Ak nie je uveden├ę v├Żslovne inak, rozumej├║ sa ─Ćalej k├║pnou cenou aj n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru.

 3. Pred├ívaj├║ci nepo┼żaduje od kupuj├║ceho z├ílohu ─Źi in├║ obdobn├║ platbu. T├Żmto nie je dotknut├ę ustanovenie ─Źl. IV.6. obchodn├Żch podmienok oh─żadom povinnosti uhradi┼ą k├║pnu cenu tovaru vopred.

 4. V pr├şpade platby na dobierku je k├║pna cena splatn├í pri prevzat├ş tovaru. V pr├şpade bezhotovostnej platby je k├║pna cena splatn├í do 5 pracovn├Żch dn├ş od uzavretia k├║pnej zmluvy.

 5. V pr├şpade bezhotovostnej platby je kupuj├║ci povinn├Ż uhr├ídza┼ą k├║pnu cenu tovaru spolo─Źne s uveden├şm variabiln├ęho symbolu platby. V pr├şpade bezhotovostnej platby je z├ív├Ązok kupuj├║ceho uhradi┼ą k├║pnu cenu splnen├Ż okamihom prip├şsania pr├şslu┼ínej ─Źiastky na ├║─Źet pred├ívaj├║ceho.

 6. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż, najm├Ą v pr├şpade, ┼że k├║pna cena je hraden├í na dobierku a zo strany kupuj├║ceho ned├┤jde k dodato─Źn├ęmu potvrdeniu objedn├ívky (─Źl. III.6.), po┼żadova┼ą uhradenie celej k├║pnej ceny e┼íte pred odoslan├şm tovaru kupuj├║cemu.

 7. Pr├şpadn├ę z─żavy z ceny tovaru poskytnut├ę pred├ívaj├║cim kupuj├║cemu nie je mo┼żn├ę vz├íjomne kombinova┼ą.

 8. Pred├ívaj├║ci vystav├ş oh─żadom platieb vykon├ívan├Żch na z├íklade k├║pnej zmluvy kupuj├║cemu da┼łov├Ż doklad - fakt├║ru. Pred├ívaj├║ci je platcom dane z pridanej hodnoty. Da┼łov├Ż doklad ÔÇô fakt├║ru vystav├ş pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu po uhraden├ş ceny tovaru a za┼íle ho v elektronickej podobe na elektronick├║ adresu kupuj├║ceho.

 9. Pod─ża z├íkona o evidencii tr┼żieb je pred├ívaj├║ci povinn├Ż vystavi┼ą kupuj├║cemu ├║─Źtenku s v├Żnimkou pr├şpadu, ke─Ć k├║pna cena je hraden├í bezhotovostn├Żm prevodom. Z├írove┼ł je povinn├Ż zaevidova┼ą prijat├║ tr┼żbu u spr├ívcu dane online; v pr├şpade technick├ęho v├Żpadku potom najnesk├┤r do 48 hod├şn.

 

V.

Odst├║penie od k├║pnej zmluvy

 1. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pod─ża platn├Żch pr├ívnych predpisov, nemo┼żno okrem in├ęho odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy o dod├ívke tovaru, ktor├Ż bol upraven├Ż pod─ża priania kupuj├║ceho alebo pre jeho osobu, od k├║pnej zmluvy o dod├ívke tovaru, ktor├Ż podlieha r├Żchlej skaze, ako aj tovaru, ktor├Ż bol po dodan├ş nen├ívratne zmie┼ían├Ż s in├Żm tovarom, od k├║pnej zmluvy o dod├ívke tovaru v uzavretom obale, ktor├Ż kupuj├║ci z obalu vy┼łal a z hygienick├Żch d├┤vodov ho nie je mo┼żn├ę vr├íti┼ą a od k├║pnej zmluvy o dod├ívke zvukovej alebo obrazovej nahr├ívky alebo po─Ź├şta─Źov├ęho programu, pokia─ż poru┼íil ich p├┤vodn├Ż obal .

 2. Ak sa nejedn├í o pr├şpad uveden├Ż v ─Źl. V.1. ─Źi o in├Ż pr├şpad, ke─Ć nemo┼żno od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą, m├í kupuj├║ci pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą, a to do tridsiatich (30) dn├ş od prevzatia tovaru. V pr├şpade, ┼że predmetom k├║pnej zmluvy je nieko─żko druhov tovaru alebo dodanie nieko─żk├Żch ─Źast├ş, plynie t├íto lehota odo d┼ła prevzatia poslednej dod├ívky tovaru. V pr├şpade, ┼że predmetom k├║pnej zmluvy je pravideln├í opakovan├í dod├ívka tovaru, plynie t├íto lehota odo d┼ła prevzatia prvej dod├ívky tovaru. Pred├ívaj├║ci poskytuje kupuj├║cemu pred─║┼żen├║ lehotu na odst├║penie od k├║pnej zmluvy.

 3. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy mus├ş by┼ą pred├ívaj├║cemu odoslan├ę p├şsomne v lehot├ích uveden├Żch v ─Źl├ínku V.2. Na odst├║penie od k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci vyu┼żi┼ą vzorov├Ż formul├ír na stiahnutie TU. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci zasiela┼ą na doru─Źovaciu adresu pred├ívaj├║ceho alebo na adresu elektronickej po┼íty pred├ívaj├║ceho [email protected].

 4. V pr├şpade odst├║penia od k├║pnej zmluvy sa k├║pna zmluva od za─Źiatku ru┼í├ş. Tovar mus├ş by┼ą pred├ívaj├║cemu vr├íten├Ż do ┼ítrn├ístich (14) dn├ş na doru─Źovaciu adresu pred├ívaj├║ceho odo d┼ła odoslania odst├║penia od zmluvy pred├ívaj├║cemu. Ak odst├║pi kupuj├║ci od k├║pnej zmluvy, zn├í┼ía kupuj├║ci n├íklady spojen├ę s vr├íten├şm tovaru pred├ívaj├║cemu, a to aj v tom pr├şpade, ke─Ć tovar nem├┤┼że by┼ą vr├íten├Ż pre svoju povahu obvyklou po┼ítovou cestou.

 5. Tovar je kupuj├║ci povinn├Ż vr├íti┼ą ├║pln├Ż, tj. vr├ítane v┼íetk├ęho dodan├ęho pr├şslu┼íenstva, s kompletnou dokument├íciou, nepo┼íkoden├Ż, ─Źist├Ż, vr├ítane origin├ílneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V pr├şpade, ┼że nebude tovar vr├íten├Ż v origin├ílnom obale a/alebo bude tento origin├ílny obal vr├íten├Ż po┼íkoden├Ż, vznik├í pr├ívo pred├ívaj├║cemu na ├║hradu za nevr├íten├Ż a/alebo po┼íkoden├Ż origin├ílny obal. T├íto ├║hrada bude strhnut├í zo strany pred├ívaj├║ceho zo sumy, ktor├í m├í by┼ą kupuj├║cemu vr├íten├í z d├┤vodu jeho odst├║penia od k├║pnej zmluvy.

 6. Tovar by mal kupuj├║ci vr├íti┼ą ├║pln├Ż, tj. vr├ítane v┼íetk├ęho dodan├ęho pr├şslu┼íenstva, s kompletnou dokument├íciou, nepo┼íkoden├Ż, ─Źist├Ż, pokia─ż mo┼żno vr├ítane origin├ílneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 7. Kupuj├║ci zodpoved├í pred├ívaj├║cemu iba za zn├ş┼żenie hodnoty predmetn├ęho tovaru, ktor├ę vzniklo v d├┤sledku nakladania s t├Żmto tovarom inak, ne┼ż je nutn├ę s n├şm naklada┼ą s oh─żadom na jeho povahu a vlastnosti.

 8. Ak odst├║pi kupuj├║ci od k├║pnej zmluvy, vr├íti mu pred├ívaj├║ci bez zbyto─Źn├ęho odkladu, najnesk├┤r do ┼ítrn├ístich dn├ş od odst├║penia od k├║pnej zmluvy, v┼íetky pe┼ła┼żn├ę prostriedky vr├ítane n├íkladov na dodanie tovaru, ktor├ę od neho na z├íklade k├║pnej zmluvy prijal, rovnak├Żm sp├┤sobom. Pred├ívaj├║ci vr├íti kupuj├║cemu prijat├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky in├Żm sp├┤sobom len vtedy, pokia─ż s t├Żm kupuj├║ci s├║hlasil a pokia─ż mu t├Żm nevznikn├║ ─Ćal┼íie n├íklady. Ak odst├║pi kupuj├║ci od k├║pnej zmluvy, pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą prijat├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky kupuj├║cemu sk├┤r, ako mu kupuj├║ci tovar vr├íti alebo preuk├í┼że, ┼że tovar pred├ívaj├║cemu odoslal. Ak patr├ş pred├ívaj├║cemu n├íhrada za zn├ş┼żenie hodnoty tovaru, bude t├íto zapo─Ź├ştan├í na poh─żad├ívku kupuj├║ceho na vr├ítenie k├║pnej ceny.

 9. V pr├şpadoch, kedy m├í kupuj├║ci pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą, je pred├ívaj├║ci taktie┼ż opr├ívnen├Ż kedyko─żvek od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą, a to a┼ż do doby prevzatia tovaru kupuj├║cim. V pr├şpade platby vopred, pred├ívaj├║ci vr├íti kupuj├║cemu zaplaten├║ k├║pnu cenu alebo jej ─Źas┼ą rovnak├Żm sp├┤sobom ako bola prijat├í. Pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż postup pod─ża tohto ─Źl├ínku pou┼żi┼ą najm├Ą v pr├şpade zjavnej chyby v cene tovaru.

 10. Ak je spolo─Źne s tovarom poskytnut├Ż kupuj├║cemu dar─Źek, je darovacia zmluva medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim uzavret├í s rozv├Ązovacou podmienkou, ┼że ak d├┤jde k odst├║peniu od k├║pnej zmluvy kupuj├║cim, str├íca darovacia zmluva oh─żadom tak├ęhoto dar─Źeka ├║─Źinnos┼ą a kupuj├║ci je povinn├Ż spolu s tovarom pred├ívaj├║cemu vr├íti┼ą aj poskytnut├Ż dar─Źek. Ak nie je vr├ítenie dar─Źeka mo┼żn├ę, m├í pred├ívaj├║ci pr├ívo na pe┼ła┼żn├║ n├íhradu vo v├Ż┼íke obvyklej ceny dar─Źeka.

 11. Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo zru┼íi┼ą objedn├ívku tovaru, na ktor├Ż bolo uplatnen├Żch viac z─żavov├Żch kup├│nov ako jeden, alebo pokia─ż je pou┼żit├í viac ako 20 % z─żava na u┼ż z─żavnen├Ż tovar.

 12. Kupuj├║ci si taktie┼ż m├┤┼że zak├║pi┼ą pre vybran├Ż konkr├ętny tovar (objedn├ívku) slu┼żbu spo─Ź├şvaj├║cu v pred─║┼żen├ş mo┼żnosti odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy (pred─║┼żenie o tridsa┼ą (30) dn├ş oproti lehote uvedenej v ─Źl├ínku V.2), kedy po zak├║pen├ş tejto slu┼żby bude kupuj├║ci opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy do ┼íes┼ądesiatich (60) dn├ş od prevzatia tovaru.

  Slu┼żba je neprenosite─żn├í. Je mo┼żn├ę ju uplatni┼ą iba raz na ktor├Żko─żvek tovar z pr├şslu┼ínej objedn├ívky, a to iba osobou kupuj├║ceho.

  Cena slu┼żby je uveden├í na internetov├Żch str├ínkach pred├ívaj├║ceho TU. ├Ührada ceny tejto slu┼żby prebieha rovnak├Żm sp├┤sobom, ako ├║hrada k├║pnej ceny zak├║pen├ęho tovaru, ku ktor├ęmu sa t├íto slu┼żba vz┼ąahuje.

  Slu┼żbu je mo┼żn├ę zak├║pi┼ą iba s├║─Źasne so zak├║pen├şm tovaru, slu┼żba nem├┤┼że by┼ą zak├║pen├í sp├Ątne.

  Nevyu┼żitie slu┼żby neopr├ív┼łuje kupuj├║ceho na vr├ítenie uhradenej ceny za t├║to slu┼żbu. Taktie┼ż vyu┼żitie odst├║penia od k├║pnej zmluvy kupuj├║cim z in├ęho d├┤vodu alebo v lehote do tridsiatich (30) dn├ş od prevzatia tovaru neopr├ív┼łuje kupuj├║ceho na vr├ítenie uhradenej ceny za t├║to slu┼żbu.

  Vzh─żadom na charakter slu┼żby plat├ş, ┼że zak├║pen├şm tejto slu┼żby kupuj├║ci v├Żslovne ┼żiada a s├║hlas├ş s t├Żm, aby pred├ívaj├║ci s plnen├şm tejto slu┼żby za─Źal a aby bola slu┼żba splnen├í. Poskytovanie slu┼żby je na ┼żiados┼ą kupuj├║ceho zah├íjen├ę u┼ż okamihom uzavretia zmluvy o poskytnut├ş slu┼żby, kedy pred├ívaj├║ci za─Ź├şna procesy potrebn├ę na zabezpe─Źenie mo┼żnosti pre kupuj├║ceho na vyu┼żitie tejto slu┼żby. Kupuj├║ci teda berie na vedomie, ┼że od zmluvy o poskytnut├ş slu┼żby spo─Ź├şvaj├║cej v pred─║┼żen├ş mo┼żnosti odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy nem├í pr├ívo odst├║pi┼ą.

  Ostatn├ę pr├íva a povinnosti kupuj├║ceho a pred├ívaj├║ceho vypl├Żvaj├║ce z tejto slu┼żby sa riadia ustanoveniami ─Źl├ínku V. a pr├şslu┼ín├Żch pr├ívnych predpisov vz┼ąahuj├║cich sa k mo┼żnosti odst├║pi┼ą od zmluvy v lehote ┼ítrn├ístich (14) dn├ş od prevzatia tovaru.

 

VI.

Preprava a dodanie tovaru

 1. V pr├şpade, ┼że je sp├┤sob dopravy dohodnut├Ż na z├íklade osobitnej po┼żiadavky kupuj├║ceho, zn├í┼ía kupuj├║ci riziko a pr├şpadn├ę dodato─Źn├ę n├íklady spojen├ę s t├Żmto sp├┤sobom dopravy.

 2. Ak neprevezme kupuj├║ci tovar pri dodan├ş, je pred├ívaj├║ci ─Ćalej opr├ívnen├Ż zaradi┼ą ho na svoj zoznam nespo─żahliv├Żch kupuj├║cich (─Ćalej len ÔÇ×blacklistÔÇť), pri─Źom v┼íetky osoby zap├şsan├ę na blackliste pred├ívaj├║ceho s├║ v pr├şpade ─Ćal┼íieho n├íkupu povinn├ş zaplati┼ą za objednan├Ż tovar pred jeho odoslan├şm. Tento zoznam nespo─żahliv├Żch kupuj├║cich je veden├Ż pred├ívaj├║cim, sl├║┼żi iba vn├║tornej potrebe pred├ívaj├║ceho a nie je ┼żiadnym sp├┤sobom zverej┼łovan├Ż.

 3. V pr├şpade, ┼że je z d├┤vodov na strane kupuj├║ceho nutn├ę tovar doru─Źova┼ą opakovane alebo in├Żm sp├┤sobom, ne┼ż bolo uveden├ę v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż uhradi┼ą n├íklady spojen├ę s opakovan├Żm doru─Źovan├şm tovaru, resp. n├íklady spojen├ę s in├Żm sp├┤sobom doru─Źenia.

 4. Pri prevzat├ş tovaru od prepravcu je kupuj├║ci povinn├Ż skontrolova┼ą neporu┼íenos┼ą obalov tovaru a v pr├şpade ak├Żchko─żvek z├ívad to bezodkladne ozn├ími┼ą prepravcovi. V pr├şpade poru┼íenia obalu sved─Źiaceho o neopr├ívnenom vniknut├ş do z├ísielky nemus├ş kupuj├║ci z├ísielku od prepravcu prevzia┼ą.

 5. ─Äal┼íie pr├íva a povinnosti str├ín pri preprave tovaru m├┤┼żu upravi┼ą osobitn├ę dodacie podmienky pred├ívaj├║ceho, ak s├║ pred├ívaj├║cim vydan├ę. V├Ż┼íka dopravy a ─Ćal┼íie inform├ície s├║ uveden├ę na adrese: https://www.queens.sk/sk/doprava

 

VII.

Pr├íva z chybn├ęho plnenia

 1. Pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín oh─żadom pr├ív z chybn├ęho plnenia sa spravuj├║ pr├şslu┼ín├Żmi v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żmi pr├ívnymi predpismi.

 2. Pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że tovar pri prevzat├ş nem├í vady. Najm├Ą pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu, ┼że v ─Źase, ke─Ć kupuj├║ci tovar prevzal:

 1. Ustanovenia uveden├ę v ─Źl. VII.2 obchodn├Żch podmienok sa nepou┼żij├║ pri tovare pred├ívanom za ni┼ż┼íiu cenu na vadu, pre ktor├║ bola ni┼ż┼íia cena dohodnut├í, na opotrebenie tovaru sp├┤soben├ę jeho obvykl├Żm u┼ż├şvan├şm, pri pou┼żitom tovare na vadu zodpovedaj├║cu miere pou┼ż├şvania alebo opotrebeniu, ktor├║ tovar mal pri prevzat├ş kupuj├║cim, alebo ak to vypl├Żva z povahy tovaru.

 2. Ak sa prejav├ş vada v priebehu ┼íiestich mesiacov od prevzatia, m├í sa za to, ┼że tovar bol chybn├Ż u┼ż pri prevzat├ş. Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż uplatni┼ą pr├ívo z vady, ktor├í sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich ┼ítyroch mesiacov od prevzatia.

 3. Pr├íva z chybn├ęho plnenia uplat┼łuje kupuj├║ci u pred├ívaj├║ceho na adrese jeho prev├ídzky, v ktorej je prijatie reklam├ície mo┼żn├ę s oh─żadom na sortiment pred├ívan├ęho tovaru, pr├şpadne aj v s├şdle alebo mieste podnikania.

 4. ─Äal┼íie pr├íva a povinnosti str├ín s├║visiace so zodpovednos┼ąou pred├ívaj├║ceho za vady n├íjde kupuj├║ci tu: https://www.queens.sk/sk/reklamacia 

VIII.

─Äal┼íie pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín

 1. Kupuj├║ci nadob├║da vlastn├şctvo k tovaru zaplaten├şm celej k├║pnej ceny tovaru.

 2. Pred├ívaj├║ci nie je vo vz┼ąahu ku kupuj├║cemu viazan├Ż ┼żiadnymi k├│dexmi spr├ívania.

 3. K mimos├║dnemu rie┼íeniu spotrebite─żsk├Żch sporov z k├║pnej zmluvy je pr├şslu┼ín├í Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia, so s├şdlom Bajkalsk├í 21/A 827 99 Bratislava, I─îO: 17 331 927, internetov├í adresa: https://www.soi.sk

 4. Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia vykon├íva vo vymedzenom rozsahu okrem in├ęho doh─żad nad dodr┼żiavan├şm z├íkona ─Ź. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża a o zmene z├íkona Slovenskej n├írodnej rady ─Ź. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen├ş neskor┼í├şch predpisov v platnom znen├ş

 5. Pr├şpadn├ę spory medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim je mo┼żn├ę rie┼íi┼ą aj mimos├║dnou cestou. V takom pr├şpade kupuj├║ci m├┤┼że kontaktova┼ą subjekt mimos├║dneho rie┼íenia sporu, ktor├Żm je napr├şklad Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia. Podrobnosti n├íjdu kupuj├║ci napr. na internetov├Żch str├ínkach https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Kupuj├║ci s├║ opr├ívnen├ş tie┼ż rie┼íi┼ą spor on-line prostredn├şctvom na to ur─Źenej ODR platformy dostupnej na internetov├Żch str├ínkach https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mimos├║dnym rie┼íen├şm sporov sa zaoberaj├║ aj medi├ítori, nez├ívisl├ş sprostredkovatelia komunik├ície medzi stranami konfliktu. Ich zoznam je uveden├Ż na www.justice.gov.sk, kde je mo┼żn├ę vo vyh─żad├íva─Źi zada┼ą zameranie na spotrebite─żsk├ę spory. Podmienky si medi├ítori stanovia individu├ílne.

 6. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż na predaj tovaru na z├íklade ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia. ┼Żivnostensk├║ kontrolu vykon├íva v r├ímci svojej p├┤sobnosti pr├şslu┼ín├Ż ┼żivnostensk├Ż ├║rad.

 7. Dozor nad oblas┼ąou ochrany osobn├Żch ├║dajov vykon├íva ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov.

 8. Kupuj├║ci t├Żmto preber├í na seba nebezpe─Źenstvo zmeny okolnost├ş.

 

IX.

Queens Essentials Do┼żivotn├í z├íruka

Stoj├şme si za na┼íimi produktmi a preto u vybran├Żch tri─Źiek okrem na┼íej z├íkonnej zodpovednosti za akos┼ą pri prevzat├ş poskytujeme aj ┼ípeci├ílnu limitovan├║ do┼żivotn├║ z├íruku za akos┼ą pod─ża podmienok stanov├Żch ni┼ż┼íie. Z├íruka sa vz┼ąahuje na tri─Źk├í z kateg├│rie https://www.queens.sk/sk/8929-queens-essentials.

─îo je z├íruka za akos┼ą?

Z├íruka za akos┼ą (ÔÇ×z├írukaÔÇť) v podstate znamen├í garanciu toho, ┼że na┼íe tri─Źk├í bud├║ po ur─Źit├║ dobu sp├┤sobil├ę na pou┼żitie na obvykl├Ż ├║─Źel. A ak nie, tri─Źko V├ím vymen├şme za tu uveden├Żch podmienok.

Na ako dlho a komu záruku poskytujeme?

Z├íruku V├ím poskytujeme do┼żivotne. Z├íruka je neprenosn├í a plat├ş iba pre p├┤vodn├ęho kupuj├║ceho. Z├íruka plat├ş iba pre tri─Źk├í zak├║pen├ę priamo na webovej str├ínke www.queens.sk a v ofici├ílnych kamenn├Żch predajniach Queens a Footshop.

Rozsah záruky:

Z├íruka pokr├Żva v├Żhradne vady materi├ílu alebo spracovania, ako s├║ probl├ęmy so ┼ívami, logami apod..

Z├íruka neplat├ş pre be┼żn├ę opotrebenie, ┼íkody sp├┤soben├ę nespr├ívnou ├║dr┼żbou
alebo prirodzen├Żm starnut├şm produktu.

Z├íruka taktie┼ż nekryje ┼íkody vzniknut├ę nespr├ívnym pou┼ż├şvan├şm tri─Źka, ako je vystavenie extr├ęmnym teplot├ím, chemik├íli├ím, ostr├Żm predmetom alebo in├ęmu neobvykl├ęmu zaobch├ídzaniu. Rovnako tak nie s├║ kryt├ę ┼íkody sp├┤soben├ę nehodami (roztrhnutie, odreniny a pod.).

Z├íruka sa neuplatn├ş na tri─Źk├í, ktor├ę boli akoko─żvek upraven├ę (napr. farbenie, rezanie,
vy┼í├şvanie apod.) ─Źi opraven├ę odli┼ínou osobou ako spolo─Źnos┼ąou Queens ─Źi Footshop.

Postup pri uplatnen├ş z├íruky:

Tri─Źko na reklam├íciu za┼ílite na adresu: Queens sklad, U tabulky 3020, Hala X, Praha 19300, ─îesk├í Republika spolu s k├│piou dokladu o k├║pe a s vyplnen├Żm reklama─Źn├Żm formul├írom, ktor├Ż n├íjdete tu: https://www.queens.sk/sk/reklamacia. Bez t├Żchto n├íle┼żitost├ş nem├┤┼że by┼ą reklam├ícia pos├║den├í a vybaven├í, teda bude vr├íten├í sp├Ą┼ą kupuj├║cemu. Nezabudnite n├ím ozn├ími┼ą Va┼íu adresu vr├ítane telef├│nneho ─Ź├şsla a emailu, aby sme V├ís mohli informova┼ą o priebehu a vybaven├ş reklam├ície.

Pri uplatnen├ş z├íruky bude produkt pos├║den├Ż, ─Źi sp─║┼ła jej podmienky.

V pr├şpade uznania reklam├ície bude produkt vymenen├Ż za rovnak├Ż model. Pokia─ż nie je
p├┤vodn├Ż model dostupn├Ż, bude poskytnut├í alternat├şva v inej farbe alebo
podobnom dizajne.

Ďalšie podmienky:

Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok záruky.

Poskytnut├şm tejto z├íruky nie je dotknut├í na┼ía z├íkonn├í zodpovednos┼ą za akos┼ą pri prevzat├ş a v pr├şpade nes├║ladu tovaru so zmluvou m├íte z├íkonn├Ż n├írok na n├ípravu, pri─Źom n├íprava je bezplatn├í.

X.

OCHRANA OSOBN├ŹCH ├ÜDAJ┼«

https://www.queens.sk/sk/consent/privacy-policy

XI.

Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

 1. Vz┼ąah zalo┼żen├Ż k├║pnou zmluvou sa riadi Slovensk├Żm pr├ívom aj v pr├şpade, ke─Ć obsahuje medzin├írodn├Ż (zahrani─Źn├Ż) prvok v podobe osoby kupuj├║ceho. T├Żmto nie s├║ dotknut├ę pr├íva spotrebite─ża vypl├Żvaj├║ce zo v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisov.

 2. Ak je niektor├ę ustanovenie obchodn├Żch podmienok neplatn├ę alebo ne├║─Źinn├ę, alebo sa tak├Żm stane, namiesto neplatn├Żch ustanoven├ş nast├║pi ustanovenie, ktor├ęho zmysel sa neplatn├ęmu ustanoveniu ─Źo najviac pribli┼żuje. Neplatnos┼ąou alebo ne├║─Źinnos┼ąou jedn├ęho ustanovenia nie je dotknut├í platnos┼ą ostatn├Żch ustanoven├ş.

 3. Vz┼ąahy a pr├şpadn├ę spory, ktor├ę vznikn├║ na z├íklade k├║pnej zmluvy, bud├║ rie┼íen├ę v├Żlu─Źne pod─ża pr├íva Slovenskej republiky. 

 4. Zmluva je uzatvoren├í v slovenskom jazyku. Pokia─ż vznikne pre potrebu kupuj├║ceho preklad textu zmluvy, plat├ş, ┼że v pr├şpade sporu o v├Żklad pojmov plat├ş v├Żklad zmluvy v slovenskom jazyku. Zmluva je uchov├ívan├í v elektronickej podobe a pred├ívaj├║ci k nej neumo┼ż┼łuje pr├şstup.

 5. Vo veci ochrany a spracovania osobn├Żch ├║dajov kupuj├║ceho zo strany pred├ívaj├║ceho sa pou┼żije nasleduj├║ca Ochrana osobn├Żch ├║dajov dostupn├í tu: https://www.queens.sk/sk/consent/privacy-policy

 6. Tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky vr├ítane ich s├║─Źast├ş s├║ platn├ę a ├║─Źinn├ę od 5.5.2022 a ru┼íia predch├ídzaj├║ce znenie obchodn├Żch podmienok vr├ítane ich s├║─Źast├ş, pri─Źom s├║ k dispoz├şcii v s├şdle a prev├ídzkach pred├ívaj├║ceho alebo elektronicky na www.queens.sk

 

 

V Prahe d┼ła 5.5.2022.